Volkie Dolkie

Volkie Dolkie

Nog 'n sosiale hoogtepunt op Volkies se sosiale kalender ... Volkies se eie Oscargeleentheid vroeg in Augustus elke jaar!

Hierdie funksie bied die geleentheid om diegene wat deur die jaar die een of ander "bydrae" in Volkie-land gemaak het, te vereer. Indien jy 'n geesbees of 'n lagmonster of dalk die beste snoepieondersteuner is, sal jy beslis in aanmerking kom vir 'n dolkie.

Buiten die toekennings, is dit ook 'n geleentheid om jou netjies uit te vat, lekker te eet en die dansskoene af te stof!