Reünies

Navrae: Lorraine, 082 780 57 00, Bond van Volkies.

DIE VOLGENDE IS SKAKELS NA WEBBLAAIE WAAR OUD-VOLKIES MET MEKAAR IN AANRAKING KAN KOM:

www.alumni.net
www.volkiesfacebook.co.za
www.friendsreunited.com
www.namesdatabase.com
www.sareunited.com