Mnr. en Mej. Volkie

Mnr. en Mej. Volkie

Mnr en mej Volkie is 'n glansgeleentheid waaraan 18 skoolleerders deelneem. Ses leerders uit graad 10-12, 3 meisies en 3 seuns, word deur hul klasmaats aangewys.

Individuele onderhoude word met elkeen van die deelnemers gevoer. Vir die geleentheid word 'n paneel beoordelaars, gewoonlik persone wat nie die leerders ken nie, met die hand uitgesoek. Na elke deelnemer die onderhoude "oorleef" het, vind die loopplankkompetisie plaas.

Die kompetisie gaan nie net oor die uiterlike nie; Die wenners moet as ambassadeurs vir die skool kan optree.

Die beoordelaars wys wenners in die volgende kategorieë aan: mnr en mej Volkie, mnr en mej Fotogenies en mnr en mej Persoonlikheid.

Voorwaar 'n geleentheid waar daar met ander oë na die leerders gekyk word.