Finansies

Finansies

Onderiggeld 2018

Korting sal toegeslaan word indien die rekening ten volle vereffen word voor Februarie (10% van balans nadat registrasiegeld betaal is, en prestasiekorting in bereking gebring is.)
Onderriggeld sowel as koshuisgelde kan per internet betaal word.

Koshuisgeld 2018

Alle losiesgeld is vooruitbetaalbaar. GEEN leerder sal alvorens toegelaat word nie.​

Registrasiegeld (eenmalig per jaar): R 100 (Jack Pauw en Ons Hoop)

Bankbesonderhede 

Meld asb. u kind se TOELATINGSNOMMER as verwysing.
Bewys van betaling t.o.v. registrasiegeld moet getoon word om huiswerkboekie te ontvang.
Kaartfasaliteite is beskikbaar vir betaling.

Prestasiekorting 2018