Finansies

Finansies

Onderiggeld 2019

Korting sal toegeslaan word indien die rekening ten volle vereffen word voor Februarie (10% van balans nadat registrasiegeld betaal is, en prestasiekorting in bereking gebring is.)
Onderriggeld sowel as koshuisgelde kan per internet betaal word.

 

Bankbesonderhede 

Meld asb. u kind se TOELATINGSNOMMER as verwysing.
Bewys van betaling t.o.v. registrasiegeld moet getoon word om huiswerkboekie te ontvang.
Kaartfasaliteite is beskikbaar vir betaling.

Prestasiekorting 2018