Bevorderingsvereistes / Vakkeuses

Bevorderingsvereistes en Vakkeuses

Vir promosie in graad 8 en 9 moet aan die volgende vereistes voldoen:

Ten minste 50% vir Afrikaans
Ten minste 40% vir Engels
Ten minste 40% vir Wiskunde
40% in enige 3 ander vakke
30% in enige 2 ander vakke

Die minimum slaagvereistes om 'n Nasionale Senior Sertifikaat(NSS/Matrieksertifikaat) te verwerf, is as volg:

Ten minste 40% vir Afrikaans
Ten minste 40% vir 2 ander vakke
Ten minste 30% in 3 ander vakke

Feedback