Beheerraad

Dit is baie aangenaam om ons Beheerliggaam aan u bekend te stel.

Op ‘n buitengewone Beheerliggaamvergadering is die uitvoerende komitee saamgestel en die portefeulje toewysings is gemaak.

Die Beheerliggaam sien soos volg daarna uit: