Previous
Next
Voornemende Gr 8
Inskrywings - Skool
Inskrywings - Koshuis
Scriblr
D6 Communicator

Visie en Missie

Visie
‘n Gebalanseerde skool daar te stel waar die hoogste opvoedingstandaarde gehandhaaf word sodat afgeronde leerders vir die samelewing voorberei kan word.

Missie
Is gegrond op Christelike waardes en deur alle rolspelers te betrek, die potensiaal van leerders holisties (akademies, sport, kultuur, lewensvaardigheid) te bevorder deur die optimale gebruik van menslike, finasiële en fisiese hulpmiddels.

NUUSTE NUUS

VOLG ONS...

Atletiek – Interhoër

12 Februrie was Interhoër atletiek in Potchefstroom. Strawwe kompetisie tussen groot skole: Rustenburg, Gimnasium, Wesvalia, KHS, Boys’ High en Girls’ High het saam met Volkies

Lees Meer »